Naar de content

Utrecht

030 241 47 49

Restauratie Utrechtse werven dankzij kanjersubsidie

Ministerie stelt drie miljoen euro beschikbaar om de Utrechtse werven te restaureren

De gemeente Utrecht ontvangt bijna drie miljoen euro subsidie, oftewel een kanjersubsidie. Het ministerie van OCW heeft bijna drie miljoen euro beschikbaar gesteld om de Utrechtse werven te restaureren en zo de restauratieachterstanden bij rijksmonumenten in te lopen. De subsidie zal vooral gebruikt worden voor het herstel van kademuren, werven en de muren van werfkelders. De planning is dat de achterstand voor 2010 moet zijn ingelopen. De gemeente start nog dit jaar. 'Deze kanjersubsidie is een mooie onderstreping van het belang dat aan dit unieke monument wordt gehecht', aldus wethouder Harm Janssen.

Het grachten-, bruggen- en wervenstelsel van Utrecht, dat in feite een middeleeuws havencomplex is, kan als uniek in de wereld worden beschouwd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente Utrecht in januari jl. het wervenstelsel heeft voorgedragen als mogelijke Nederlandse nominatie voor de lijst van UNESCO-werelderfgoed. De status van 'UNESCO-werelderfgoed' is erg gunstig voor de toeristische en economische aantrekkingskracht van de stad en natuurlijk voor het behoud van het monument. In 2011 blijkt of deze nominatie door het Rijk wordt gehonoreerd.

<< Terug